Logopedie behandelingen


Logopediepraktijk Samenspraak is te vinden in Den Haag, Breda, Zoetermeer en Bergen op Zoom. De logopedie behandeling vindt in de logopediepraktijk plaats en gebeurt uitsluitend op verwijzing van de huisarts of specialist.

Ook mogelijk op basisschool locatie in de buurt

In Den Haag, Bergen op Zoom en Zoetermeer zijn diverse praktijken gevestigd in een aantal basisscholen. De praktijken op de basisscholen werken allemaal onafhankelijk van de school en zijn voor iedereen toegankelijk. Mocht een logopediepraktijk op een basisschool bij u in de buurt makkelijker te bereiken zijn, kunt u hier na verwijzing van uw huisarts ook terecht.

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om naar de logopediepraktijk te komen, kunnen wij op indicatie van de verwijzer aan huis behandelen. De logopedie behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats.
 

Hoe lang duurt een logopedische behandeling?

Bij onze praktijk wordt er uitgegaan van een behandeling van 25 minuten. De frequentie van de behandeling zal liggen tussen de 1 à 2 keer per week. Het is belangrijk dat de huiswerkopdrachten die mee worden gegeven ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Bij logopedie behandelingen van kinderen is de betrokkenheid van ouders dan ook van groot belang.
 

Lees meer over de logopedie behandeling in onze praktijken in Den Haag, Breda, Bergen op Zoom of Zoetermeer bij onze werkwijze.