Klachtenregeling

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. Deze wet verplicht de zorgaanbieder een klachtenregeling te hebben. Ook is aansluiting bij een geschillencommissie verplicht. Dit is automatisch geregeld door middel van ons lidmaatschap van onze beroepsvereniging NVLF en registratie in het kwaliteitsregister Paramedici.
 

Beroepscode

De logopedisten in de praktijk dienen te werken volgens de Beroepscode voor Logopedisten. De beroepscode vormt de basis voor de klachtenregeling voor logopedie.

Als u van mening bent dat uw logopedist in strijd met de beroepscode geeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVLF.
 

Het College van Toezicht

Het College van Toezicht is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over de leden van de NVLF. Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het College. Er gelden wel regels over hoe een klacht ingediend moet worden, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen welke termijn een uitspraak tegemoet gezien kan worden. Voor meer informatie over het indienen van een klacht en de daarvoor te volgen procedure is er een brochure in de praktijk beschikbaar.