Bent u verhinderd?

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij ziekte kan op de dag van de afspraak tot uiterlijk 8:00 uur 's ochtends de afmelding worden doorgegeven door het inspreken van het antwoordapparaat.

Als u de afspraak afzegt door een bericht het antwoordapparaat  in te spreken willen wij graag het volgende weten:

  • De naam van uw kind of van uzelf (voor en achternaam)
  • De geboortedatum
  • De naam van de logopediste
  • De tijd waarop u een afspraak heeft
  • De locatie waar u de afspraak heeft

 

Te laat afgezegde (na 8:00 uur) of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor de niet nagekomen afspraken bedraagt het tarief voor logopedie vastgesteld door de NZA. Op deze rekeningen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.

Handige downloads: