Verwijzing logopedie

U heeft voor de logopedische behandeling altijd een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan de logopedist overhandigen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijker te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u in principe zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Bij Logopediepraktijk Samenspraak heeft u altijd een verwijsbrief nodig, omdat niet alle zorgverzekeraars de DTL vergoeden.