Missie en visie

Missie

Logopediepraktijk Samenspraak is een dynamische organisatie waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Het enthousiaste team biedt op een klantvriendelijke en professionele manier logopedische zorg op maat. Hierbij staan persoonlijke benadering, kennis, wetenschappelijke inzichten en goede samenwerking met andere disciplines centraal.

Visie

Logopediepraktijk Samenspraak draagt zorg voor het geven van deskundige en professionele logopedische zorg die is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Hierbij wordt gekeken vanuit een breed perspectief naar de totale persoon in interactie met zijn omgeving. Er wordt rekening gehouden met beperkingen, maar uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt.Deskundigheid en professionaliteit worden onder meer bereikt door handelen vanuit de laatste ontwikkelingen en inzichten, afstemmen van de zorg op de hulpvraag, samenwerken met andere disciplines en zorgvuldig omgaan met cliëntrelaties. Vanzelfsprekend staat de cliënt altijd centraal en gaan we uit van een samenwerking op gelijkwaardige basis. Wij staan als team vol enthousiasme klaar om met een warme en persoonlijke benadering logopedie te bieden.