Downsyndroom

Logopedie voor kinderen met het Downsyndroom helpt bij de spraak- en taalontwikkeling. Kinderen met Down ontwikkelen zich trager dan andere kinderen wat invloed heeft op zowel de lichamelijke als de verstandelijke ontwikkeling. Er zijn enorme verschillen in de ontwikkeling van verschillende Downkinderen. Dit heeft te maken met de aanleg maar ook met de stimulans vanuit de omgeving.

Wanneer starten met logopedie bij Downsyndroom?

Logopedie bij het Downsyndroom kan op verschillende momenten ingezet worden. Kinderen met Downsyndroom hebben in het eerste jaar van hun leven baat bij de begeleiding van een logopedist voor eet- en drinkprocessen. De behandeling wordt dan volledig toegewijd aan het ontwikkelen van de mondgewoonten.

Begeleiding spraakontwikkeling

Naast de begeleiding van eet- en drinkprocessen zal de de logopedist vroeg beginnen met de spraaktaalontwikkeling begeleiden en stimuleren. Samen met de ouders wordt de ontwikkeling gevolgd en zoveel mogelijk gestimuleerd. Bij logopedie bij het Downsyndroom zal de logopedist de ouders en het kind begeleiden om de spraaktaalontwikkeling optimaal te stimuleren. Er kan daarbij gebruikt gemaakt worden van ondersteunende communicatie zoals gebaren, foto's of pictogrammen. Zodra de taalontwikkeling op gang is gekomen, zal de logopedist de communicatie gaan stimuleren.

Meer weten over logopedie bij Downsyndroom?

Wilt u meer weten over de behandeling voor kinderen met Downsyndroom of wilt u een vrijblijvend advies? Bel ons op het telefoonnummer 088-1012700 of mail naar info@jouwlogopedist.nl . Uiteraard bent u ook van harte welkom in één van onze praktijken in Den Haag, Breda, Zoetermeer, of Bergen op Zoom.