Gehoorproblemen

Voor de communicatie is het belangrijk dat er geen problemen zijn met het gehoor. Je moet kunnen horen wat de ander zegt om er goed op te reageren. Tevens moet je kunnen luisteren naar wat iemand zegt, hierbij zijn aandacht en concentratie heel belangrijk.

Het goed kunnen luisteren kan los staan van het gehoor op zich, maar meer te maken hebben met de auditieve verwerking van wat er gehoord wordt. De auditieve verwerking is ook nodig bij het leren lezen omdat je hiervoor klanken van elkaar moet kunnen onderscheiden om daarna te bepalen welke letter erbij hoort.

Als je niet (meer) kunt horen vanwege een gehoorprobleem is het van belang om te leren liplezen (spraakafzien) of om (ondersteunende) gebarentaal te gebruiken. U kunt hiernaast op de verschillende gehoorstoornissen klikken voor meer informatie.