Taal

Wij gebruiken taal om met elkaar te communiceren. Het is één van de belangrijkste elementen voor het contact dat wij met andere mensen hebben. We kunnen door middel van taal onze gedachten en gevoelens duidelijk maken en delen met anderen. Voor ieder mens is taal zeer belangrijk. Hierdoor is het dan ook van belang om een taalstoornis of taalprobleem zo vroeg mogelijk aan te pakken.

Taalproblemen

Wanneer iemand een taalstoornis of taalprobleem heeft, staat dit vaak een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen bij kinderen of een sociaal isolement. Werken aan een taalprobleem is dus werken aan een betere communicatie en een beter contact tussen mensen onderling. Dit zijn enkele signalen van taalproblemen of een taalontwikkelingsstoornis bij baby’s en peuters.
 

Signalen van een taalstoornis bij baby’s:

  • Brabbelt niet of weinig gevarieerd

  • Is opvallend stil tijdens het spelen

  • Zegt en begrijpt weinig woordjes

  • Is snel boos of verdrietig als je hem niet begrijpt


Signalen van een taalstoornis bij peuters:

  • Maakt nog geen duidelijke zinnen. Is moeilijk te verstaan

  • Brabbelt nog veel en heeft een eigen taaltje

  • Er is nog geen gesprekje mogelijk